TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Par mums


Kas ir un kam domāts ruvenietis.lv

Esam izveidojuši interneta vidē vispasaules tikšanos vietu jebkuram rūjienietim, jebkurā mūsu planētas vietā www.ruvenietis.lv. Tā kalpos kā sociāla platforma gan Rūjienā un tās novadā dzīvojošiem cilvēkiem, gan arī tiem, kuri sevi pieskaita pie rūjieniešiem pasaulē. Tas ir neformāls portāls visiem rūjieniešiem visur visumā.

Kāpēc tapa ruvenietis.lv

Ideja par portāla www.ruvenietis.lv izveidi radās tā idejas autoriem un dibinātājiem Līgai Siliņai un Ivaram Zviedrim laikā, kad Līga atradās Amerikā un rakstīja vēstules par Amerikas rūjieniešu bērnības dienu takām un neseniem Rūjienas iespaidiem. Rakstos saplūda pagātne, tagadne un nākotne. Interneta tīmeklī klīda portālos nomaldījušās rūjieniešu domas.

Sapratām, ka Rūjienas domām vajag satikšanās vietu. Sākām domāt, kā šo vietu iekārtot un izveidot, un pēc domu sakopošanas un tehnisko jautājumu atrisināšanas globalizētās pasaules globalizētajā tīmeklī parādījās

www.ruvenietis.lv

Kā darbosies ruvenietis.lv

1.Izveidos plašu vizuālu un faktoloģisku datu bāzi, kas iesniegsies pagātnē līdz pat 13.gs., neapstāsies šodienā, un papildināsies līdz ar rītdienu.

2.Nodrošinās vispasaules rūjieniešu domu apmaiņu interneta vidē, uzturot dzīvu diskusiju par dažādām tēmām.

3.Kalpos Rūjienas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un popularizēšanai.

4.Būs vienkāršs un demokrātiski pieejams jebkuram lietotājam.

Kas apsaimniekos ruvenietis.lv?

Vispasaules rūjieniešu interneta portālu apsaimniekos biedrība RŪVENIETIS (reģ. Nr. 40008160812).

Tā dibināta 2010.gada 1.jūnijā. Biedrības mērķis ir veicinot visas pasaules rūjieniešu diskusijas, saglabāt Rūjienas kultūrvēsturisko mantojumu un popularizēt Rūjienas vārdu pasaulē. 2010.gada 21.jūlijā biedrībai RŪVENIETIS Valsts Ieņēmumu dienests piešķīris sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, biedrība RŪVENIETIS var piesaistīt ziedotājus.

Kontakti

Līga Siliņa

tel. 26381413

e-pastskadence@inbox.lv

Biedrība RŪVENIETIS, Rūjiena Valdemāra iela 5-1 LV 4240

Reģ. Nr. 40008160812

Konts Swedbank AS LV21HABA0551028615997