TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Baznīca atguvusi sākotnējo veidolu (Māra Jansona foto)

Baznīca atguvusi sākotnējo veidolu (Māra Jansona foto)
09:20