TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Sākas Sv.Bērtuļa Rūjienas Baznīcas jumta nomaiņa (07.12.2018)

Sākas Sv.Bērtuļa Rūjienas Baznīcas jumta nomaiņa (07.12.2018)

Stāsta sabiedriskā labuma guvējas biedrības “Rūvenietis” priekšsēdētāja, Baznīcas torņa komitejas līdzdalībniece LĪGA SILIŅA: “Domājot un gādājot par Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas atjaunošanu tās sākotnējā izskatā,“Baznīcas torņa komiteja” tur iecerētos darbus jau pašā sākumā sadalīja pa etapiem, jo lieliski apzinājās, ka visu vienlaicīgi nespēs pacelt ne finansiāli, ne arī fiziski daudzo formalitāšu un saskaņošanu dēļ.Kad nu kopīgiem spēkiem baznīcas tornis, gailis un bumba ir atjaunoti un atrodas savās vietās, laiks pienācis arī jumta nomaiņai.

Zinot, ka valsts paredzēja piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai, torņa komiteja jau laikus griezās ar lūgumu pēc atbalsta pie Saeimas frakcijām. Sarakste diemžēl pailgi ceļoja valsts varas gaiteņos, līdz no kultūras ministrijas saņēmām atbildi, ka torņa komiteja nav tiesīga uz šādu atbalstu, ka mums jāpanāk, lai LELB arī mūsu vēlmes iekļauj tās kopējā atbalsta pieprasījumā. LELB mūsu lūgumu tajā neiekļāva. Tad meklējām Māri Slokenbergu, kam tomēr ir vārds un ietekme arī LELB. Pateicoties Mārim, mūsu lūgumu tomēr iekļāva LELB pieprasījumā. Jumta nomaiņai vajadzēja 130 000 eiro, bet diemžēl iedeva vien 50 000 ar piebildi: “Jūs jau droši vien tos neņemsiet, jo gaidīsiet visu summu!” Atbildējām: “Ņemsim gan! Mums nav laika gaidīt!” Apzinoties finansiāli sarežģīto situāciju, Sv. Bērtuļa draudze uzsāka ziedojumu vākšanas akciju “Uzdāvini dakstiņu baznīcas jumtam!”. Tad šā gada 20. septembrī Rūjienas novada domes deputāti nolēma trūkstošos 75 000 eiro dāvāt baznīcas jumta nomaiņai. Vēsture atkārtojās, jo, pirms gada, gādājot par baznīcas torņa atjaunošanu, arī šim darbam trūkstošos 75 000 eirosabiedrības saziedotajam klāt pielika Rūjienas dome. Milzīgs paldies visiem ziedotājiem un Rūjienas domei par nenovērtējamo ieguldījumu sabiedrības labā.

Nu, rau, beidzot dakstiņiem un jumta nomaiņai naudas pietiek! Dakstiņi jau atrodas pie Dievnama un būvfirma SIA “Skārda Serviss” šonedēļ sāk plānotos darbus. Tie ilgs atkarībā no laika apstākļu labvēlības, bet ceram, ka Lieldienas Rūjienā sagaidīsimar jaunu dakstiņu jumtu mūsu Dievnamam. Kad vēl tur augšā uzcels jauno zvanu, kas pašlaik apskatāms baznīcā, tad faktiski “Baznīcas torņa komiteja” savu misiju būs paveikusi. Bet... kur tad sapnis par “Balto baznīcu”? Gan draudzei, gan biedrībai “Rūvenietis”turpmāk aicinām ziedot ar norādi “Baltai baznīcai”, lai ar laiku senais, daudz pieredzējušais Rūjienas Dievnams varētu iegūt baltas ārsienas.


Laikraksts Liesma

07.12.2018.


09:08