TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Rūjienas Izstāžu zālē Ievas Muzikantes izstāde "Latvija- Gadalaiki"

Rūjienas Izstāžu zālē Ievas Muzikantes izstāde

Gleznu cikls “’Latvija- gadalaiki”’ ir Ievas Muzikantes veltījums savai dzimtenei Latvijai. Gleznu sērijā ir skatāmi lielformāta portreti , kuros visos vienojošais elements ir saulesbrilles ar spoguļstikliem, tajās redzamas Latvijas ainavas. Gleznas veidotas kā simbolisks cilvēka dzīves cikla atspoguļojums, no bērnības līdz vecumdienām. Portretos attēloti dažāda vecuma cilvēki, no mazuļa līdz sirmgalvim cienījamā vecumā. Arī ainavas, kas redzamas saules brillēs ir asociācija ar cilvēka mūžu, bērnībai atbilst agrs pavasaris, jaunībai- vasara, brieduma gadiem - rudens, vecumdienām - ziema. Vienojošs ciklam ir arī pozitīvais vēstījums - cilvēka mūžs ir skaists un unikāls jebkurā vecuma posmā, tāpat kā Latvijas daba ir skaista ikvienā gadalaikā.

Māksliniece gleznas ir apturējusi dažādās tapšanas stadijās, atstājot neieklātus laukumus, kontūrlīnijas, ar mērķi uzsvērt dzīves cikla dinamismu, kas ir nepabeigts process. Tas turpinās, mainās, kamēr vien mēs dzīvojam.

Spoža saules gaisma, kas piepilda katru gleznu ir kā asociatīvs vēstījums par mīlestību katra cilvēka dzīvē un sirdī.

Bieži vien māksliniece izmanto krāsu komplimentaritātes principu, lai pastiprinātu un paspilgtinātu dzīvesprieka un enerģijas klātesamību gleznā. Portreti ir veidoti poētiskā un liriskā gaisotnē, kas atbilst mākslinieces pasaules uztverei.

Īpaši interesanti ir darbi, kuros varam vērot ne tikai Latvijas ainavas spoguļstiklos, bet arī ieskatīties acīs portretējamam cilvēkam. Šajās gleznās Ieva Muzikante ir veltījusi īpašu uzmanību acu izteiksmei un skatienam. Tieši skatiens atklāj katras personības psiholoģiskos aspektus, prieku, izbrīnu, pārdzīvojumu, vai dziļu introspekciju, jeb skatienu sevī. Vērojot šos portretus skatītājs asociatīvi var nojaust un iztēloties šo cilvēku dzīves gājumu un tā brīža emocionālo stāvokli. Brīļļu spoguļstikli parāda mums Latvijas skaisto dabu, bet acis cilvēka dvēseli. Tāpēc var teikt, ka māksliniece šajās gleznās ir veiksmīgi pievērsusies arī psiholoģiskā portreta žanram.

Ievas Muzikantes otas triepiens ir viegls un plastisks, kas savienojumā ar vijīgām līnijām rada harmonisku iespaidu. Interesantus gleznieciskus un grafiskus efektus varam novērot šķietami nepabeigtajās gleznās, kur grafiskās kontūrlīnijas rada savdabīgu faktūru un ritmu kombināciju. Grumbas cilvēka sejā ir tās, kas caur šo kontrastaino, grafisko līniju rada simbolisku asociāciju arī ar zemi, tās plaisām un faktūrām, kā arī dzīves pieredzes ievilktām līnijām.

Izstāde „ Latvija-gadalaiki ” ir vēstījums par Latvijas cilvēkiem un viņu mīlestību uz savu dzimteni. Tā ir iecerēta kā ceļojoša izstāde, eksponējot to dažādās vietās Latvijā, kā arī citviet pasaulē.

                                                                                                   Ēra Zalcmane Mag.art., Mag.psych.

11:09