TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Rūvenieši laikmetu maiņā

Rūvenieši laikmetu maiņā

Ar priekšlasījumiem uzstāsies LNB direktors Andris Vilks, LNB Letonikas un Baltijas centra vadošie pētnieki Beata Paškeviča un Pauls Daija, LNB Pētniecības sektora vadītājs Viesturs Zanders, pazīstamā Rūjienas mācītāja Roberta Slokenberga (1898–1957) dēls un viens no Rīgas Ekonomikas augstskolas jeb Stokholmas Ekonomikas augstskolas dibinātājiem Māris Slokenbergs un Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pētnieks Jānis Krēsliņš. Pasākumu vadīs LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas vadītājs Mārtiņš Mintaurs.

Programma:
• Vilks – “Pirmais profesionālais latviešu grāmattirgotājs Jānis Alksnis (1818–1912)”

  • Paškevica. P. Daija – “Rūjienietis un mazsalacietis Gustavs Bergmanis (1749–1814) – latviešu tautasdziesmu krājējs un literāts”
  • V. Zanders – “Apstākļiem spītējot: grāmatnieks Jānis Abučs (1914–1978)”
  • M. Slokenbergs – “Manas atmiņas par tēvu Robertu Slokenbergu (1898–1957)”
  • J. Krēsliņš – ”Ja varat, sēdiet uz debesskrāpju dzegām. Un priecājieties, ka dzīve Rūjienā jums devusi perspektīvas lielu pilsētu saprašanai”
  • 08:30