TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Ziedotāju saraksts

Amoliņš Māris, Andreisons Uldis, Anonīms, Ansone Ruta, Ansone Agita, Anšmits Normunds, Apsīte Dzidra, Apsītis Sandris, Apsītis Uldis, Arbidāne Valija, Arnolde Rudīte, Auniņa Agrita, Auniņa Anna, Auniņš Jānis, Avota Dagnija, Avots Vilnis, Ārgalis Andris, Ārgalis Uģis, Balodis Ervīns, Balodis Harijs, Baltiņa Lauma, Baltiņa Līga, Baltiņš Jānis, Baltiņu ģimene, Berga Maruta, Berga Rita, Bēķe Zane, Bērtulis Jānis, Bērtule Inese, Bērziņa Aija, Bērziņa Dzintra, Bērziņa Elīna, Bērziņa Inese, Bērziņa Maiga, Bērziņa Valda, Bērziņa Vija, Bērziņš Aigars, Bērziņš Juris, Birģele Santa, Birkavs Krišjānis Dāvids, Bišofa Ieva, Bišofs Raimonds, Bišofs Uldis, Blauss Zenta, Bluķe Aldona, Bodnieks Andris, Bolte Udo, Bolte Ursula, Borovkovs Andris, Boša Ginta, Brīnums Aivars, Brīnums Valdis, Buņķe Rita, Bušmane Elīna, Cerbulis Atis, Cicers Gunārs, Čačka Dzintra, Čākure Mirdza, Čukure Velta, Daiga Benita, Daiga Ilze, Daiga Juris, Dambe Ligita, Daugule Solvita, Dedzis Rūdolfs, Dimitris Eduards, Dimza Valija, Dreija Ināra, Dreija Aldis, Dreimane Rita, Dudāne Dace, Dvorjankina Maija, Dzirņi Jānis un Marija, Eglīte Dace, Eimanis Andris, Elksne Mirdza, Elsiņa Irēna, Engere Mirdza, Ērglis Gundars, Ērgle Ingrīda, Ērgle Dainuvīte, Ferdere Ilga, Gaile Ruta, Gaile Sabīne, Gailis Arvīds, Gailīte Māra, Gavare Solveiga, Geste Juris, Giterslo delegācija, Glušonoka Marika, Goldes ģimene, Granš Roberts, Graudiņa Gunta, Grima Mudīte, Grintāle Ilona, Grīnbergs Jānis, Grīnbergs Mikus, Gruzdiņš Uldis, Grūsle Marika, Gulbis Ilvars, Hains Frīdels, Ilvik Valli, Ivsiņa Marika, Ivsiņa Sāra Laura, Jansone Dzintra, Jansone Mudīte, Jēkabsons Aivars, Jostsone Ruta, Jursone Ella, Kadaka Ilona, Kaliksons Jānis, Kalniņš Andris, Kalniņš Kārlis, Kalve Marika, Karlsone Dzintra, Kauce Lidija, Kauce Ruta, Kaucis Herberts, Kaucis Ivars, Kaužēna Evita, Kaužēns Juris, Kārkliņa Dārta, Kāsēna Edīte, Kiore Alda, Kivleniece Kristīne, Koļcova Brigita, Korfa Mirdza, Kostaščuka Edīte, Krastiņš Arvīds, Krēsliņš Kaspars,Krišāne Maiga, Krūskope Ilga,  Kupča Inguna, Kupčs Uldis Rolands, Kvitka Gunta, Ķāve Rita, Ķāvis Mārtiņš, Ķeizars Andrejs, Ķekavas tūristi, Ķibere Guna, Ķibers Arnis, Lagzdkalne Līga, Lācis Krišjānis, Leite Inga, Lenšs Ivars, Lenšs Jānis, Liepa Saiva, Liepiņa Daina, Liepiņš Jānis, Lipska Ingrīda, Ludvigsone Laima, Lūsītis Jānis, Medne Rasma, Meijers Valdis, Meistere Agrita, Meistere Mirdza, Meistere Rozālija, Melbārdis Juris, Mellupe Sandra, Mellups Raimonds, Melnūdre Daina, Mence Rasma, Mensenkampf Bernd, Moisejeva Vija, Monkeviča Antra, Moore Astra, More Anete, More Anna, More Dina, More Tamāra, Mors Aivars, Mors Atis, Mors Ritvars, Mors Zigurds, Mūkina Madara, Oetker Inga, Ozola Dace, Ozola Ņina, Ozoliņa- Bērziņa Ilze, Paeglis Druvis, Paeglis Jānis, Pelša Broņislava, Perlgauki Dace, Ojārs, Pētersone Amanda, Pētersons Aivars, Pētersons Indulis, Pētersons Uldis, Pinka Rūta Lūcija, Platkājs Edvīns, Plīkša Dace, Plīkšs Leons, Pozņaka Jevgenija, Putniņš Aldis, Pūce Inga, Rakecka Arnita, Rasa Inta, Razumejs Alfreds, Reguts Vilnis, Roķe Pārsla, Roķis Ints, Romančuka Iveta, Rubika Ludmila, Rubiks Mārtiņš, Rulle Moisejeva Sirje, Rulle Rota, Rusmane Rasma, Rūjienas vidusskola, Sadoviča Laima, SCO Centrs, Semerova Valda, Sēja Oļģerts, Sēja Pēteris, SIA 4 Plus, SIA Artavs, SIA Firma Madara 89, SIA Helda, SIA Rostes, SIA Sanat, SIA Valkvarcs, SIA Vinetas Zviedres zobārstniecība, Siliņa Līga, Siliņš Ēvalds, Slicka Anita, Sniega Sarmīte, Sokolovska Inta, Sprūds Valdis, Studenkovs Arkādijs, Students Andris, Svīķe Zenta, Šmite Irēna, Šmite Maija, Švalbe Iveta, tel.28303359, Tentere Velta, Tetere Gaida, Tille Vallija, Tomsone Gundega, Toronto māsu draudze, Tralmaka Aija, Tralmaks Juris, Troiņikova Liāna, Tūters Helēna, Valdas kundze no Zariņu dzimtas, Vaite Inta Brigita, Vanaga Liāna, Vesere Mirdza, Vesere Vilma, Vide Laura, Vikmane Daina, Vikmane Vilma, Viļķina Aija (Lūsa), Viļķina Dzidra, Virse Aiga, Virsis Ivo, Višņakova Sarmīte, Vīksne Sanita, Voitehoviča Santa, Voļatovska Biruta, Wendt Harry, Z.S Birzmaļi, Z.S Kalnbrindas, Z.S. Klimpas, Z.S Tīrumkalni, Zača Rita, Zariņa Daila, Zeitmane Inese, Zemesarājs Valda, Ziema Andris, Zirnīte Līga, Zīvers Aivars, Zukure Inguna, Zunte Regīna, Zvērināta advokāta Riharda Mora birojs, Zviedre Inga, Zvirbule Dace.   

Sirsnīgs paldies ziedotājiem!

14:59