TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Rūjienas baznīcas jumtam piešķirti 50 000 eiro

Rūjienas baznīcas jumtam piešķirti 50 000 eiro

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības (VKPAI) inspekcija nolēmusi sakrālā mantojuma saglabāšanai atvēlēto vienu miljonu eiro sadalīt starp 28 baznīcu projektiem, aģentūra LETA uzzināja VKPAI.

Vislielāko valsts finansējuma daļu jeb 122 000 eiro VKPAI lēmis piešķirt Pļaviņu luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošanai, bet 109 000 eiro – Liepājas Lutera luterāņu baznīcas jumta remontam. Līksnas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai tiks piešķirti 100 000 eiro. Savukārt 88 160 eiro izmantos Ventspils pareizticīgo baznīcas fasādes atjaunošanai.

Piņķu luterāņu baznīcas jumta seguma atjaunošanai, izmantojot oriģinālam atbilstošo materiālu, izmantos 70 000 eiro no finansēšanas programmas, kā arī šāda pati summa tiks izmantota Liepājas Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīcas jumta ieseguma nomaiņai, savukārt 58 300 eiro piešķirti Liepājas Sv. Jāzepa katoļu baznīcas jumta remontam. Tāpat 50 000 eiro paredzēti Rīgas Sāpju Dievmātes katoļu baznīcas logu restaurācijai, jumta remontam un ģeotehniskajai izpētei, Rūjienas luterāņu baznīcas jumta atjaunošanai, kā arī Ežu pareizticīgo baznīcas restaurācijas projektēšanai un restaurācijai.

\Rendas luterāņu baznīcas jumta seguma un jumta konstrukciju atjaunošanai atvēlēti 35 000 eiro, Rucavas luterāņu baznīcas jumta seguma nomaiņai 34 000 eiro, bet Landskoronas katoļu baznīcas ziemeļu fasādes un parapeta glābšanai – 33 900 eiro. Viļakas katoļu baznīcas vitrāžas restaurācijai novirzīs 16 000 eiro, Nagļu katoļu baznīcas jumta remontam 15 000 eiro, un Krāslavas katoļu baznīcas krāsns restaurācijai – 11 500 eiro.

VKPAI lēmis piešķirt 10 000 eiro finansējumu sešiem projektiem – Alūksnes luterāņu baznīcas jumta konstrukciju un seguma tehniskajai apsekošanai un atjaunošanas projekta izstrādei, Matīšu luterāņu baznīcas torņa restaurācijas tehniskā projekta izstrādei, Anglikāņu baznīcas izpētei un atjaunošanas projektēšanai, Popes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanas tehniskā projekta izstrādei, Opekalna luterāņu baznīcas torņa un galerijas restaurācijas tehniskā projekta izstrādei un Rīgas Sv. Alberta katoļu baznīcas logu atjaunošanai.

Krustpils luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei (AMI) un jumta konstrukciju atjaunošanas projektēšanai izmantos 8000 programmas finansējuma, Rikavas katoļu baznīcas fasādes remontam 5000 eiro, Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu baznīcas AMI – 4140 eiro, un Vīksnas pareizticīgo baznīcas atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrādei – 4000 eiro.

Savukārt 3000 eiro piešķirti Liepājas pareizticīgo baznīcas vitrāžas “Kristus debesbraukšana” neatliekamai konservācijai un Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīcas fasāžu krāsojuma izpētei un atjaunošanas metodikas izstrādei.

Kopā programmā tika pieteikti 53 sakrālā mantojuma objektu atjaunošanas projekti, kuru kopējās izmaksas sasniedza 3,1 miljonu. Saņemtos pieteikumus izvērtēja VKPAI eksperti, pēcāk sagatavojot programmu, kas tika izdiskutēta un apstiprināta Sakrālā mantojuma padomē.

Kā ziņots, no šī gada 1.janvāra ir spēkā Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums, ar kuru iecerēts nodrošināt finansējuma platformu pakāpeniskai un plānveidīgai Latvijas sakrālā mantojuma sakārtošanai.

Likums paredz, ka sakrālā mantojuma objektu izpētes, konservācijas, restaurācijas, remonta un citu atjaunošanas darbu finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem tiks izveidota sakrālā mantojuma finansēšanas programma.

Finansējums likuma īstenošanai paredzēts vidējā termiņa budžeta ietvarā. 2018.gadā projektu realizēšanai nepieciešams viens miljons eiro, bet 2020.gadā – papildu finansējums 500 000 eiro apmērā.

LETA 17.03.2018

23:32