TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Pieņemts 2018.gada budžets. Kā tērēs?

Pieņemts 2018.gada budžets. Kā tērēs?

– Mūsu novada pašvaldībā ir tāda kārtība, ka iestāžu, nodaļu un struktūrvienību vadītāji līdz 30. novembrim Finanšu nodaļā iesniedz savus budžeta pieprasījumus, kuros viņi paredz, kāds finansējums viņiem būs nepieciešams nākamajā gadā. Budžets dalās pamatvajadzībās, piemēram, – elektrība, siltums un dažādi tamlīdzīgi izdevumi, un otra daļa, ko pieprasa, lai nodrošinātu un uzlabotu savu darbību vai kādu mērķu sasniegšanai. Šie pieprasījumi tiek caurskatīti, izvērtēti, pārrunājot ar iestāžu vadītājiem to, kas ir aktuālākais un kas nepieciešams šajā gadā, un ko var atlikt un kas nav tik degošs, jo loģiski, ka visam finansējuma nepietiek. Katru gadu budžetā ir jāparedz nauda aktuālajiem darbiem, kā arī jānodrošina to projektu gaita, kas savai realizācijai tiek gatavoti divus trīs gadus iepriekš, jo tas ir ilgstošs process – dokumentu sagatavošana, konkursi, iepirkumi u.c. Jāteic, ka projektu sagatavošanas process kļūst arvien nopietnāks un sarežģītāks. Tāpat arī paša projekta darbības laiks mēdz būt ilgstošs, piemēram, šobrīd jau esošais veselības projekts un drīz startējošais deinstitucionalizācijas projekts, kuru aktivitātes ilgs piecus gadus. Pieņemot budžetu un realizējot projektus, ir domāts par dažādām mērķgrupām, iekļaujot visu vecumu iedzīvotājus.

Šogad uzsāks peldbaseina būvniecību

Viena no šogad lielākajām iecerēm, uz kuru ejam un tiecamies, ir peldbaseins, un šī gada budžetā esam tam rezervējuši 700 000 eiro būvniecības uzsākšanai, lai, realizējot šo projektu, nebūtu jāņem tikai kredīts. Ja budžets labi pildīsies un būs papildu līdzekļi, tad varēsim novirzīt tos vēl kādai iecerei, lai pēc iespējas vairāk varam paveikt ar budžeta līdzekļiem bez aizņemšanās.

Peldbaseins tiks būvēts vecās sporta zāles vietā. Sākumā bija doma to pārbūvēt, bet izrādījās, ka vecās sporta zāles tehniskais stāvoklis neatbilst šādai iecerei, un, lai būtu gandarījums par labu rezultātu, ir nolemts veco sporta zāli nojaukt un tās vietā būvēt peldbaseina ēku.

Peldbaseins paredzēts skolai un visiem novada iedzīvotājiem, un ne tikai mūsu novadniekiem, bet arī apkārtējo novadu ļaudīm. Tehniskās izpētes stadijā notika aplēses, cik iedzīvotāju ir blakus novados – Naukšēnos, Mazsalacā, un mēs vēl pieskaitām Rencēnus, Burtniekus, jo, lai arī Valmierā drīz tiks nodots ekspluatācijā peldbaseins, paredzams, ka tas būs ļoti noslogots. Tur ir daudz skolu, ir profesionālas sporta komandas, tāpēc ierindas iedzīvotājiem atliks diezgan ierobežots laiks – agri no rītiem un vēlu vakaros. Mums turpretī baseins būtu aizņemts tikai mācību stundu laikā, kad to izmantos skola, bērnudārzs, sociālie centri, bet jau no pēcpusdienas būs pieejams visiem pārējiem, līdzīgi kā tas ir kaimiņos Igaunijā – Abjā, kur baseins ir kopā ar atpūtas un relaksācijas zonu – tvaika pirtīm, burbuļvannu, ar mazo baseinu bērniem u.c. Mūsu baseins paredzēts ar kustīgo grīdu, mūspusē tāds vienīgais, ar plašām izmantošanas iespējām. Par cik valstī aizvien vairāk runā par novadu sadarbību, es ceru, ka arī blakus novadu deputāti ieklausīsies un varbūt vēlēsies piedalīties šajā projektā, jo šis projekts nav tikai Rūjienas novada projekts, bet attieksies uz diezgan plašu apkārtni. Pozitīvi, ka mums jau notiek dažādi projekti par veselīgu dzīvesveidu, un peldbaseins būs lielisks ieguldījums veselīga dzīvesveida veicināšanā.

Tātad šis ir viens no lielākajiem projektiem, kam sagatavošana ilgusi jau vismaz gadu. Ir uzklausīti dažādu speciālistu ieteikumi, ir notikuši sākotnējo ieceru grozījumi, lai atrastu labāko risinājumu.

Miljons autoceļu pārbūvei Jeros un Lodē

Ja runājam par projektiem ar Eiropas finansējuma piesaisti, tad vērienīgākais projekts šogad būs Lauku atbalsta dienesta projekts «Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve», kas jau ir apstiprināts, un iepirkums noslēdzies. Jeru un Lodes pagastā tiks pārbūvēti autoceļi par apm. 1 miljonu eiro. Tie ir trīs ceļa posmi – pats aktuālākais ir ceļš, kas Jeros iet gar kooperatīva «Daiva» graudu kalti, jo tur ir liela noslodze. Tāpat tiks pārbūvēts ceļš gar Endzeles ezeriņu, kā arī ceļa posms Lodē.

Papildus specbudžetam autoceļiem – ielu un ceļu uzturēšanai novadā paredzēti 30 000 eiro. Raiņa ielas remonts pašreiz ir atlikts, jo tur nepieciešams ļoti liels finansējums un komunikāciju pārbūve.

Otrs lielākais projekts ar Eiropas līdzfinansējumu ir meliorācijas sistēmu atjaunošana Jeru pagastā aptuveni 200 000 eiro apmērā. Tāpat Eiropas līdzfinansētas ir vairākas skolas programmas, kā arī pašvaldības apjomīgais veselības veicināšanas projekts, kura labumus iedzīvotāji jau izjūt, izmantojot dažādas aktivitātes gan tautskolā, gan sporta hallē.

Atjaunos veco slimnīcu un ierīkos dzīvokļus

Šogad uzsāksies liels deinstitucionalizācijas projekts, kurā ir iecerēta arī vecās slimnīcas ēkas renovēšana, izveidojot tajā grupu dzīvokļus 16 personām, ja nozares ministrija to akceptēs. Šie dzīvokļi būs paredzēti tiem, kuri šobrīd dzīvo kādā aprūpes centrā, taču ar nelielu sociālā darbinieka atbalstu un uzraudzību paši ir spējīgi dzīvot patstāvīgi. Vecā slimnīca kā kultūrvēsturiska ēka mums ir nozīmīga, deputāti lēmuši par tās atjaunošanu, un mēs uz to skatāmies kompleksi, tāpēc šāds risinājums un ēkas pielietojums ir piemērotākais variants. Šajā projektā vēl paredzēts atbalstīt ģimenes ar bērniem, kur katrai ģimenei pēc izvērtēšanas nepieciešama cita veida palīdzība un atbalsts – gan rehabilitācija, gan psihologa palīdzība un dažāda cita veida atbalsts.

Iegādāta smagā automašīna

Lai stiprinātu novada teritorijas uzturēšanu un kur mēs pēdējos gados esam diezgan augstu latiņu sev pacēluši, ceļu uzturēšanai ir iegādāta smagā automašīna no Vācijas, lietota, bet ļoti labā stāvoklī. Ar šo auto būs ērtāka grants un cita kaisāmā materiāla nogādāšana pagastos. Zāles pļaušanas un ceļmalu appļaušanas tehnika tiks piepirkta vēl klāt, lai varam nodrošināt teritorijas uzturēšanu kārtībā.

Saimnieciskie darbi pagastos

Lielu finansējumu ieguldīs Jeru pagastā – «Senču» mājai tiks nomainīts jumts. Paredzamās izmaksas ap 37 000 eiro. Jeros tagadējās pārvaldes telpās tiks nodrošināta vides pieejamība, uzstādot pacēlāju. Ir plānota arī zāles pļāvēja iegāde, lai varētu kopt parku un uzturēt kārtībā pārējo teritoriju, kā arī neliels Endzeles muižas zāles remonts un apkures sistēmas sakārtošana. Tāpat dažādi saimnieciskie darbi paredzēti arī pārējos pagastos.

Gandrīz viss no tā, ko pārvalžu vadītāji ir vēlējušies un pieprasījuši, plānojot šī gada budžetu, ir piešķirts.

Tajos pašvaldības īpašumos, kuros iedzīvotāji ir disciplinēti un maksā apsaimniekošanas naudu, piemēram, kā tas ir Vilpulkā «Birztalu» mājā, pašvaldība iegulda to naudu mājas koplietošanas telpu remontā.

Gribu uzsvērt, ka ar pagastu pārvalžu vadītājām ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, viņas strādā ļoti aktīvi un dara visu, kas ir viņu spēkos.

Pieaug iedzīvotāju iniciatīva

5000 eiro ir atvēlēti iniciatīvu realizēšanai projektā «Iedzīvotāji veido savu vidi», kas ar katru gadu gūst arvien lielāku atsaucību un popularitāti. Arī šogad būs aicinājumus iesniegt savus projektus par dažādu ideju īstenošanu. Tā lielākā vērtība ir iedzīvotāju kopības sajūta un kopīgi paveiktais darbs, kas naudā nemaz nav izmērāms. Domāju, to mēs attīstīsim vēl plašāk un sniegsim vēl lielāku atbalstu labām un vērtīgām idejām.

Kultūrai un tūrismam

Šogad plānots izstrādāt projektu, koka apbūves renovēšanai Rīgas ielā 8, kur paredzēts izveidot Tūrisma informācijas un Amatniecības centru. Tam paredzēti 45 000 eiro.

119 000 vēl paredzēti estrādes projekta pabeigšanai. Ja pavasaris nekavēsies un atnāks laicīgi, tad plānots, ka estrādes atklāšanu var gaidīt uz Saldējuma svētkiem jūnija sākumā.

35 000 eiro ir atvēlēts Ēvalda Siliņa skulptūras izgatavošanai un uzstādīšanai. Vieta precīzi vēl nav noteikta, bet tā varētu būt jaunās estrādes teritorijā starp viņa māju un kultūras namu, uz tilta pusi.

Kultūras namam plānots iegādāties tehniskas lietas – prožektorus u.c. aprīkojumu par vairāk nekā 20 000 eiro.

Simtgades pasākumi, kas paredzēti mūsu novadā, iekļaujas valsts svinību kopējā kontekstā. Dažādām simtgades aktivitātēm pašvaldība ir saņēmusi ļoti daudz piedāvājumu un finansējuma pieprasījumu no māksliniekiem, mūziķiem, gan grāmatu izdevējiem. Mēs stingri vērtējam, kas Rūjienai būtu noderīgs un piemērots.

Vēl arī Dziesmu svētki ir liels pasākums, kam arī mums jāgatavojas. Pašdarbniekiem lielā mērā visas vēlmes ir atbalstītas, un atliek tikai novēlēt, lai iedzīvotāji aktīvi apmeklē kori, deju kolektīvu un pārējo pašdarbību. Mūsu kultūras namā ir visas iespējas katram sevi realizēt un atrast sev tīkamāko pašdarbības jomu.

Sporta hallei jauns jumts

Par Rūjienas vidusskolu runājot un halles jumtu, jāteic, ka bija atkārtota tehniskā apsekošana, ko pieprasīja Valsts būvniecības kontroles birojs, tagad gaidām atzinumu, bet no mutiski paustā ir zināms, ka nav notikusi nekāda konstrukciju bojāšanās, vienkārši jumta seguma risinājums nav tas labākais. Pēc atzinuma saņemšanas notiks jumta pārprojektēšana. Pirmkārt, protams, notiks pārrunas ar būvnieku, kurš veica halles būvniecību, un, cerams, vienošanās, lai pavasarī un vasarā var šo darbu padarīt.

Vēl sporta hallei ir paredzēts iegādāties norobežojošo sietu, lai zālē vienlaicīgi var nodarboties divas treniņgrupas.

Vidusskolā paredzēti klašu remonti un citi ikgadējie darbi ēkas tehniskajai uzturēšanai. Protams, arī inventāra iegāde. Nākamgad svinēsim skolas simtgadi, un sagatavošanās darbi jau ir uzsākti, piemēram, paredzēts izdot skolas simtgadei veltītu grāmatu ar simts atmiņstāstiem par skolu, ko sagatavos Dzintra Gulāne.

Skolā šogad tiks uzsākts vērienīgs projekts «Pumpurs», kurā pievērsīs uzmanību tam, lai bērni priekšlaicīgi nepamet mācības. No pašvaldības izvēlēsimies vienu koordinatoru. Šis būs ilgstošs projekts.

Visām vecumu grupām

Nauda ir paredzēta arī dažādām aktivitātēm mūzikas, mākslas un sporta skolai. Papildu finansējums ir nepieciešams pedagogu finansēšanai šajās skolās, jo ar valsts piešķirtajiem līdzekļiem nepietiek. Tas daļēji ir tāpēc, ka šogad valsts ieviesusi jaunu kārtību – ja bērns mācās gan mūzikas, gan sporta, gan mākslas skolā, tad valsts finansē tikai vienu programmu, pārējās jāfinansē pašvaldībai. Tie, kas apmeklē visas trīs vai divas skolas, protams, nav visi bērni, tādi mūsu novadā ir kādi desmit, un par viņiem pedagogiem no pašvaldības tiek piemaksāts.

Sporta skolai stadionā tiks iegādāts augstlēkšanas paklājs par 6000 eiro.

Bērnudārzam «Vārpiņa» ne visas vēlmes varējām apmierināt, jo no šī gada mēs vairs nesaņemam valsts finansējumu bērnudārza uzturēšanai. Pagājušogad kā speciālā izglītības iestāde saņēmām 30 %, bet šogad vairs neko, izņemot pedagogu algas. Agrāk tie bija 160 000 eiro, kas ienāca mūsu budžetā, šogad tas viss jāsedz pašiem no sava budžeta. Šāds "robs" ir stipri jūtams. Par laimi bērnudārzam materiāli tehniskā bāze ir ļoti laba.

Finansējumu ir saņēmuši arī jaunieši – gan interneta radio izveidošanai, gan citām jauniešu aktivitātēm. Jauniešu centrs ir aktīvs – brauc pieredzes apmaiņā, gan arī pie viņiem brauc, iesaistās dažādos projektos, un tas viss viņiem tiek nodrošināts.

Kā parasti ir paredzēts finansējums arī biedrībām – piemēram, mūsu Ievām, Oleru muižai kultūras dzīves aktivizēšanai, arī sporta klubam «Rūjiena» visām aktivitāšu grupām tika piešķirti līdzekļi visam, par ko tika lūgts finansējums. Sporta klubā ietilpst basketbols, sieviešu volejbols, orientēšanās, novuss, teniss u.c. sporta veidi. Finansiāls atbalsts nepieciešams dalības maksai sacensībās vai organizēšanai pie mums, sporta formu-krekliņu iegādei komandām, nokļūšanai uz sacensībām u.c. vajadzībām.

Tāpat paredzēts finansējums maratonam, iedibinot jaunu, starptautisku tradīciju. Šogad starts būs Igaunijā, bet finišs – Rūjienā, nākamajā gadā otrādi. Plānots, ka Rūjienā šo maratonu vēl "apaudzēs" ar dažādiem vietējiem pasākumiem, lai tas finišs ir krāšņs un bagātīgs. Galvenais ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kurā iesaistās visas paaudzes.

Cerības uz valsts atbalstu

Baznīcas torņa gailis šobrīd atrodas restaurācijā. Sākumā tika solīts uz Lieldienām, bet nu ir zināms, ka gatavu varam gaidīt uz vasaru. Cerīga ir ziņa, ka mūsu baznīca ir iekļauta sarakstā, ko Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca iesniegusi valdībai, lai saņemtu valsts finansējumu baznīcu atjaunošanai. Jumta atjaunošanai mums būtu nepieciešami vairāk nekā 100 000 eiro.

Tikai visiem kopā darot

Nobeigumā gribu pateikt lielu paldies iestāžu un nodaļu vadītājiem, visiem pašvaldības darbiniekiem par ieguldīto darbu, par entuziasmu, par labām idejām un centieniem tās realizēt! Ikdienas darbs, kas dažkārt ir sadrusmstalots daudz sīkos uzdevumos, aiz kuriem reizēm ir grūti saskatīt to lielo, kopīgo mērķi, tomēr, pa solītim ejot pareizajā virzienā un visiem kopā, vienam otru atbalstot, ļauj mums veidot mūsu novadu par tādu vietu, kurā gan pašiem patīk dzīvot, gan ar lepnumu un gandarījumu saņemt mūsu ciemiņu atsauksmes un labo vērtējumu. To visu esam panākuši ar vienotu redzējumu un saliedētu komandas darbu, un pateicoties iedzīvotāju atbalstam.

Lai mums visiem veiksmīgs šis gads un gandarījums par paveikto!

"Rūjienas Vēstnesis" 02.02.2018

09:18