TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Labākā pasta nodaļas operatore Vidzemē – rūjieniete Līga Rakecka

Labākā pasta nodaļas operatore Vidzemē – rūjieniete Līga Rakecka

Kopumā kādai no nominācijām izvirzīti 1339 Latvijas Pasta pastnieki vai pasta operatori, par kuriem saņemts 7000 klientu anketu. Iesūtītās atsauksmes akcentē pasta darbinieku būtisko lomu daudzu klientu sadzīves paradumu nodrošināšanā.

Latvijas Pastā strādā aptuveni 3000 pastnieku un pasta nodaļu darbinieku, kuri ik dienas apkalpo klientus vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās visā Latvijā. Labākais pastnieks un pasta nodaļas operators izvēlēts katrā Latvijas reģionā – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā. Ar klientu anketu starpniecību pateicība izteikta gandrīz pusei no šiem darbiniekiem, novērtējot 1339 pastniekus un pasta operatorus kā labākos pasta nozares profesionāļus.

Konkursa Mans Pastnieks 2017 ietvaros arī šogad novērota augsta klientu atsaucība – saņemts 7000 klientu anketu, no kurām vairāk nekā 1600 anketu aizpildīts tiešsaistē, izmantojot Latvijas Pasta interneta vietni.

Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales reģionā atzinuši Inetu Voicišu no Rugāju novada Rugāju pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Lieni Balodi no Jaunpils novada Jaunpils pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Rudīti Eglīti no Limbažu novada Skultes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Valiju Skadiņu no Neretas novada Ērberģes pasta nodaļas, savukārt Rīgas reģionā – Ivetu Silkalni no Rīgas 6.pasta nodaļas.

Savukārt labākā pasta nodaļas operatore klientu vērtējumā Latgales reģionā ir Anna Lucijanova no Rēzeknes 1.pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Kristīne Ķēniņa no Kandavas pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Līga Rakecka no Rūjienas pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Anita Lazovska no Dobeles novada Penkules pasta nodaļas, bet Rīgas reģionā – Inga Puķīte no pasta centra Sakta Rīgā.

Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns atzīst, ka ikgadējais konkurss Mans Pastnieks palīdz uzņēmumam stiprināt pasta darbinieku profesiju prestižu un apzināties katra darbinieka vērtību: “Vislielākais paldies mūsu lepnumam – Latvijas Pasta labākajiem darbiniekiem, kā arī visiem klientiem, kas nežēloja laiku, lai paustu savu atzinību. Daudzās anketas sniedz gandarījumu, ļauj novērtēt mūsu darbu no malas un motivē censties arvien vairāk!”

Klientu vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori saņems vērtīgas balvas no Latvijas Pasta, kā arī tiks aicināti uz īpašu apbalvošanas ceremoniju pie satiksmes ministra Ulda Auguļa.

Iesūtītājās anketās izceltas tādas pasta darbinieku profesionālās prasmes kā atsaucība, komunikācijas spējas, laipna izturēšanās, precizitāte un zināšanas. Īpaši novērtētas ir darbinieku cilvēciskās īpašības – pastnieks lauku reģionos bieži tiek uztverts kā saikne ar ārpasauli, kurš arī uz vistālāko lauku viensētu piegādā abonētos preses izdevumus, vēstules un sniedz dažādus citus pasta pakalpojumus.

Latvijas Pasts jau septīto reizi aicināja iedzīvotājus noteikt labāko pastnieku un pasta nodaļas operatoru. Konkursa Mans Pastnieks 2017 anketas tika izsūtītās 2017.gada oktobra sākumā kopā ar Latvijas Pasta abonēšanas katalogu. Anketas bija iespējams aizpildīt un nosūtīt arī tiešsaistē http://anketa.pasts.lv/.

17:57