TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Mācītājs Roberts Slokenbergs — reitings, vertikāla

kadence kadence

Mācītājs Roberts Slokenbergs Rūjienas baznīcā kalpoja no 1929. līdz 1942.