TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Ēvalda Siliņa 100. jubilejā Rūjienā atklāj komponistam veltītu pieminekli. (Inta Roķa foto) — foto

kadence kadence

Ievērojamā rūjienieša Ēvalda Siliņa 100 gadu jubilejā pie ieejas pilsētas estrādē atklāts tēlnieka Gintera Krumholca veidotais piemineklis. Atklāšana notika Ēvalda Siliņa dzimšanas dienas priekšvakarā – Ēvalda dienā – 9.martā. Piemineklis tapis pēc Rūjienas novada pašvaldības iniciatīvas un ar tās finansējumu.