TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Ēvalda Siliņa 100. jubilejā Rūjienā atklāj komponistam veltītu pieminekli. (Inta Roķa foto)

kadence kadence

Ievērojamā rūjienieša Ēvalda Siliņa 100 gadu jubilejā pie ieejas pilsētas estrādē atklāts tēlnieka Gintera Krumholca veidotais piemineklis. Atklāšana notika Ēvalda Siliņa dzimšanas dienas priekšvakarā – Ēvalda dienā – 9.martā. Piemineklis tapis pēc Rūjienas novada pašvaldības iniciatīvas un ar tās finansējumu.